phpMyVisites | Open source analýza návštěvnosti webu Statistics

13. 07. 2007

Kdy otevře kino Čas?

Provozovat jej bude Nadace Města Karlovy Vary. Neví ale, kdy začne promítat.

Karlovy Vary - Kino Čas, do jehož modernizace investoval magistrát miliony korun, je vinou zmatků způsobených karlovarskými radními zavřené. Pohodlnějších sedaček si tu lidé zatím užili jen při projekcích filmového festivalu. Nového nájemce kina mělo určit výběrové řízení a promítat se tu mělo po skončení festivalu hned dál. Skutečnost je ale spletitější. A kino zavřené. Dokdy? To nikdo neví.

Radní totiž výběrové řízení zrušili a rozhodli se pronajmout kino Nadaci Města Karlovy Vary, v jejímž čele stojí politici, kteří samozřejmě o provozu kina nic netuší.

„Oficiálně jsme kino nedostali. Zatím je vyvěšený záměr pronájmu naší nadaci. Chystat můžeme až ve chvíli, kdy město řekne, že nám Čas dává,“ řekla šéfka Nadace Města Karlovy Vary a zastupitelka Monika Makkiehová (ODS).

Podle náměstka primátorky Jana Balka si město tím, že kino bude provozovat nadace, ponechá větší vliv na to, aby v kině mohlo být například promítání pro děti a další pořady. „Nejde jen o ekonomiku, ale o záměr města ohledně náplně kina,“ sdělil před odjezdem na dovolenou Balek.

Takové argumenty odmítá opoziční zastupitel Petr Kulhánek, který má navíc díky Filmovému klubu s projekcemi i praktické zkušenosti. „Činnost nadace za necelé dva roky existence je doposud nulová. Zkušenost s vedením kina rovněž žádná. Pokud si město chtělo ponechat kontrolu, proč výběrové řízení vůbec vypisovalo? Nebo se takto někdo rozhodl na poslední chvíli?“ vznesl pochybnosti Kulhánek. „Je to další doklad, jak jasnou vizi město v této oblasti má. Jeho rozhodnutí je naprosto transparentní, bez jakéhokoliv náznaku nekompetentnosti a diletantismu. Zvláště po obdržení informace, že se v Čase začne promítat asi v říjnu,“ dodal ironicky.

Marně se snažil coby vydavatel informačního měsíčníku Promenáda získat z magistrátu program kina na další období.

„Myslím si, že kino zvládneme. Když někdo kritizuje, že nadace nic nedělá, má pravdu. Z něčeho ale musíme začít. Rozhodli jsme, že zahájíme činnost tím, že si vezme do správy kino Čas a pak rozjedeme další věci,“ uvedla Makkiehová.

Rozhodnutí rady s sebou nese ještě další moment. Každý z přihlášených do výběrového řízení měl předložit dramaturgický plán kina a koncepci využití celého prostoru. Tedy i nadace. Rada ale nyní rozhodla, že nadace má nyní předložit totéž - do konce července. „Koncepci jsme předložili v rámci výběrového řízení. Podstata je v dramaturgii školních představení,“ informovala představitelka nadace Makkiehová.

„Zaměřili jsme se na filmy etnických menšin. Šikana a další negativní jevy totiž souvisejí s trestnou činností mládeže. Máme i představu, že bychom do kina mohli stáhnout něktreré amatérské soubory, protože pódium v pěkně udělaném kině je poměrně velké. Byla bych také ráda, když do kina dostaneme alespoň část infocentra,“ dodala Makkiehová. Pro zmíněný typ představení má přitom město svou scénu Divadlo Husovka, kde je od rozpuštění stálého divadelního souboru program výrazně omezen.

Po zrušení výběrového řízení jsou koncepce, v nichž kinaři poskytli svá know-how včetně ekonomických rozvah, na odboru rozvoje města a investic a kterýkoliv zastupitel má právo si je vyžádat a nahlížet do nich. Vedle nadace se do výběrového řízení přihlásily čtyři subjekty, které mají s provozováním kina letité zkušenosti.

„Do přihlášky výběrového řízení jsem napsal kromě záměrů také veškerá data, co se týče mezd, nákladů na provoz, prostě všechno. Podobně to udělali i ostatní. Teď to na magistrátě mají ode všech a zdarma,“ vyjádřil obavy o zneužití koncepcí dřívější provozovatel kina Čas František Volf.

Nadace vznikla v březnu 2006 s cílem podporovat řadu oblastí - od kultury, přes sociální oblast a zdravotnictví, propagaci města, cestovní ruch a lázeňství po podporu architektonického dědictví města. Povinností nadace je vypracovat vždy výroční zprávu za upynulý kalendářní rok. „Výroční zprávu má právník města. Nic v ní ale nemůže být, protože nadace dostala jen své základní jmění, takže nemohla vyvinout žádnou činnost. Ve výroční zprávě máme napsáno, co bychom chtěli udělat. Jsme ale samozřejmě závislí na tom, jaké zdroje do nadace půjdou. Letos bychom měli získat peníze, které podnikatelé sponzorsky posílají Karlovým Varům. Nadace by je měla přerozdělovat,“ doplnila Makkiehová.

Nadaci kontroluje dozorčí rada a toto právo mají i městští zastupitelé. Ti si rovněž mohou výroční zprávu vyžádat.

***

* Nadace Města Karlovy Vary

Od prosince 2005 stála za vznikem nadace tehdejší náměstkyně Monika Makkiehová. Nadace dosud nevyvíjela žádnou činnost. Politici ve vedení nadace

Správní rada: předsedkyně Monika Makkiehová (ODS), místopředsedkyně Jana Petříková (ČSSD)

Dozorčí rada: Jaroslav Fiala (ČSSD), Vladimír Hůrka (ODS), Kamila Bešťáková (KSČM) Nadace bude kromě provozování kina také přerozdělovat všechny sponzorské dary pro město

zdroj: Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Karlovarský kraj
zveřejněno: 13. 07. 2007
autor: Vladimír Zedník, s přispěním Lva Havlíčka

[ zpět ]